zhongyiwang 发表于 2009-8-18 15:26:55

石菖蒲升降脾胃善开清窍

石菖蒲升降脾胃善开清窍

  本品为天南星科植物石菖蒲的根茎。石菖蒲辛、苦、性微温。归心,胃。功能化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。主要用于治疗脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋等病证。参研《百药效用奇观》所论:“石菖蒲,味辛气温……能开发脾胃之力,升举下陷之气,脾虚不得下注,带下自能收摄。心为君主之官,系于五脏,菖蒲清芬之气,能助人振奋精神,通神明,振奋五脏之功能,亦益于祛邪疗带而复正气。”笔者临床上对湿浊阻滞中焦,湿浊蒙蔽清窍或痰热壅闭心包;脾胃升降失常的病证加入石菖蒲,往往效果明显。
  升降脾胃
  叶天士说:“脾主升清,胃主降浊”,“脾宜升则健,胃宜降则和”。升降如常,则脾胃的纳谷运化功能正常,而荣卫气血的生化之源亦兴旺。然而,无论外感、内伤,皆可导致脾胃病的发生。且脾病多虚,易被湿困;胃病多实,常为寒热,饮食所伤。可见,脾胃病多兼痰湿、食滞、气阻等病机,而在脾胃病证中加入石菖蒲乃是取其豁痰理气,醒神化湿之功,也是针对脾胃病气机升降失常而设,故收效甚佳。
  在脾胃病气机失常病证中,若脾气不能升运,胃气不能顺降,便成为中焦气机痞塞之病,常见纳谷不香,谷入少运,脘腹痞胀,大便不爽等症,即为痞为胀。用枳术丸加少量石菖蒲为伍,一以运气健脾,一以通泄胃浊,一以打开气机,自然升降复常,痞胀消除自然思食;如疗湿浊阻于中焦之脘腹胀痛,以石菖蒲伍香附;疗脾阳不振,湿阻中焦之腹胀纳呆,消化不良等证,以石菖蒲伍厚朴;疗肝气横遂犯脾胃之证,柴胡疏肝散加石菖蒲;肝胃郁热证,丹桅逍遥散加石菖蒲;痰湿内阻证,二陈汤加石菖蒲;寒湿困脾证,厚朴温中汤加石菖蒲。
  善开清窍
  朱丹溪说:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉”。《本草思辩录》云:“人身灵明,犹火蓄石中;人身躯体,犹石能蓄火。假使躯体为寒水所蒙,灵明为痰延所壅;则运行不周,视听不协。外之不化,由于内之不出。惟菖蒲生水石间,而辛温芳烈,有阳毕达,有阴悉布,故凡水液浑浊为神明之翳者悉主之。疏极精审,准是以用菖蒲,始克有当,菖蒲用以开心孔发音声甚妙,然须审定病之宜辛温者。”临床对热入心包和痰迷心窍而致的神志昏迷,神明失常,昏懵不语,甚或抽搐等,可配远志、胆南星、天麻、全蝎、蜈蚣、天竺黄、郁金、茯苓等同用。对于痰气上冲而迷心窍或中风卒倒导致耳聋、耳瞀、目花,舌謇难言或言语不利等症。可配远志、天竺黄、半夏、蝉衣、细辛、陈皮、茯苓、香附、生赭石、槟榔、磁石等同用,对于慢性喉音肺脾气虚证型运用补中益气汤配石菖蒲通窍开音。
  本品辛香偏燥而散,阴血不足者,禁之。精滑汗多者,忌用。若多用独用,亦耗气血而为殃,然而菖蒲捣汁冲用,为斩关夺门之将,于痰火实者宜之。常用剂量为3"9g,生用、外用适量。
页: [1]
查看完整版本: 石菖蒲升降脾胃善开清窍