lingkan88 发表于 2019-10-9 22:34:02

紧急求助,各位神医如何治疗小孩精索鞘膜积液?

我的小孩6岁半,最近发现左侧阴囊肿大,去医院做B超说是精索鞘膜积液,说要做手术,我不想做手术,我在本地找中医看过,但都效果不大好,反而越来越大,各位有什么好的办法吗?

lingkan88 发表于 2019-10-9 22:36:12

自已顶一下,请神医们伸出援手,谢谢了

lingkan88 发表于 2019-11-1 10:39:42

自已顶一下!

lingkan88 发表于 2019-11-7 11:09:12

自已顶一下,请神医们伸出援手

飞龙在天 发表于 2019-11-23 16:39:47

四二一八·华佗统治诸疝神方

诸疝名状不一,其痛在心腹者凡七∶曰厥疝,曰症疝,曰寒疝,曰气疝,曰盘疝,曰腑疝,曰野狼疝。痛在睾丸者亦七∶曰寒疝,曰水疝,曰筋疝,曰血疝,曰气疝,曰狐疝,曰疝。下方悉主之∶

蜀椒四分 桔梗 芍药 干姜 浓朴(炙) 细辛 附子(炮)各二分 乌头(炮)一分

上末之,蜜和丸如大豆,服三丸,至七、八丸,日三。

飞龙在天 发表于 2019-11-23 16:42:16

四二一五·华佗治疝神方

本症发生时,阴囊肿缒,如升如斗,不痒不痛。得之地气卑湿所生。故江淮之间,湫溏之处,多感此疾。治用∶

香附二钱 海藻一钱

先香附为末,海藻煎酒,空心调下,并食海藻。
页: [1]
查看完整版本: 紧急求助,各位神医如何治疗小孩精索鞘膜积液?