zhongyiwang 发表于 2009-10-21 15:08:16

内伤舌胎

内伤舌胎

  无荷花色,而现淡灰色,此阳气不足,无论何病,皆属阳虚,如看不准,当参脉象与病症为断。如舌胎中前左右,有灰色黑色淡白色淡黄色夹杂,而湿润,此中土大败之象。冬末春初,小儿发现此舌。先温补中土,俟夹杂之胎退去,乃按病治病,此种胎,中虚兼肾虚也。
  凡舌胎黄腻湿润。去黄腻之药,必须兼温补中气。
  凡诊病无论何病,须看舌胎,舌有厚黄胎少许,干燥者,有一部分胃热,方中须有兼清胃热,理胃滞之药,如槟榔花粉之类。
  舌心有黑腻一点如指大,极腻极密,紧贴舌本,拨之亦看不见肉,此有老瘀血,结在胃中,须用气血双补之药,加桃仁红花五灵脂益母草通瘀。轻用多服乃愈。气血双补,八珍汤最佳,八珍丸更好。丸药服下,与胃中细毛缓缓摩擦,去瘀血之秒法。
  舌之红心,有枣核大一块红色,此最坏之症。一些燥热药,补气药均用不得。用则真阴立竭多死。不死亦从此病重,无法挽回,此伤真阴之舌胎也,红而干者更危也。
  又有病由外感,多日不愈。口苦,舌胎满布黄点,其点甚稀,胎润不燥。服党参乌梅麦冬而苦退黄退者。此胸隔有胆经木火之气,凝聚不降,胎之黄点,乃中虚之现象也。

社区医师 发表于 2010-3-14 06:03:44

谢谢
页: [1]
查看完整版本: 内伤舌胎